Küldetésnyilatkozatunk

A tamási könyvtár feladatának tekinti a város, valamint a kistérség lakosságának korlátok nélküli hozzáférését a könyvekhez és információkhoz - a könyvtár a kistérség információs központja.

Mint nyilvános könyvtár, hozzájárul a gazdaság, a kultúra fejlődéséhez, a demokrácia gyakorlásához - a közösség központi intézménye.

Mint az oktatást segítő intézmény, aktív szerepet vállal a funkcionális analfabetizmus felszámolásában, az olvasáskultúra fejlesztésében. Az olvasás-írástudás segítő helye, az önálló ismeretszerzés, az élethosszig tartó tanulás színtere – a város dolgozószobája.

A kisebbségek, a szociálisan hátrányos helyzetű és az egészségkárosodottak rétegek könyvtári ellátását szívügyének tekinti - az egyenlő esélyek háza.

A kultúra tárgyi és élményszintű megnyilvánulásának közvetítője, kulturális intézmény. Segíti, összefogja a helytörténeti kutatásokat, ápolja a névadó emlékét, hagyatékát közkinccsé teszi - kutatóközpont.