Könyvritkaságok

Névadónk nagylelkű mecénási tevékenységének köszönhetően könyvtárunk jelentős mennyiségű könyvritkasággal rendelkezik. Ezek a könyvek különös állagmegóvást és tárolást igényelnek. A Soros Könyvműhely és olvasóink jóvoltából a következő művek már restaurálásra kerültek és megújult köntösben várják csodálóikat.

1.   Ács Benjámin Kis Jézus Imádsága: Imádságos Könyv Bp.1886. Rózsa K. és neje

2.   Barabás Ábel Vas Gereben élete illusztrálta: Gyulay László Méhner Vilmos

3.  Boross Vilmos Szabadságharczunk emléke. Nemzeti díszmű illusztrálta:Heyer Arthur Bp.1898 Schenk Ferenc könyvkereskedő

4.   Dante Dante komédiája: első rész. A pokol ford.: Babits Mihály, ill.: Zádor István (Babits Mihály saját kezű ajánlásával Kaposi Józsefnek) Bp. 1912. Révai
Testvérek Könyvkereskedés

5.   Erdélyi Pál Kurucz költészet Sajtó alá rendezte és bevezetéssel ellátta Bp.1903. Frankin-Társulat

6.  Farkas Sándor Utazás Észak-Amerikában

7.   Fischer Sándor Petőfi élete és művei Németből fordította: Tolnai Lajos Bp. 1890. Révai Testvérek Könyvkereskedés

8.  Horváth Mihály Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. Genf, III. köt.1865. nyomtatott Puky Miklósnál

9.  Pilisi Ney Béla A magyar Országház Bp.(1896?) Divald Károly műintézetének kiadása

10.  Prépost István Xántus János levelei Éjszakamerikából Közli Prépost István Pest, 1858. Lauffer és Stolp Kiadó

11.  Vas Gereben Garasos arisztokráczia és hat elbeszélés illusztrálta: Gyulay László Bp. 4. kiadás

12.  Vas Gereben A nemzetnapszámosai. Magyar korrajz. illusztrálta: Gyulay László Bp. 1904. 4. kiadás Franklin-Társulat

13.  Vas Gereben Nagy idők nagy emberek /A magyar próza mesterei/ Bp.1929. Fővárosi Könyvkiadó

14.  Werbőczi István Magyar és Erdély – országnak Törvénykönyve Pest, 1802. Fürtkuti Lander Mihály

15.  Xántus János Utazás Kalifornia déli részében Pest, 1860. Lauffer és Stolp Kiadó

16.  Szent Hilárius fordította: Pankotai Ferenc Vára