Diósberény (KDI/DI)

Postai cím: 
7072 Diósberény, Iskola u. 9.
Könyvtáros: 
Wilhelm János
Könyvtáros elérhetősége: 
diosberenykonyvtar@gmail.com

A diósberényi könyvtár bemutatása

A 95 m2 alapterületű könyvtár az óvodával egy épületben található. Itt üzemel a Teleház és a fix posta is (ez a szolgáltatás 2008. őszétől szünetel).

Diósberény2A mai könyvtár elődei a két világháború között működött egyesületek és olvasókörök könyvtárai voltak. 1971-től a rendszerváltásig a Gyönki Körzeti Könyvtár fiókkönyvtára volt. Fenntartója az önkormányzat, 2007 őszétől a Tamási Könnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény szolgáltató helyeként is működik. 5000 kötetes állományból válogathatnak a látogatók.

A diósberényi könyvtár nyilvános könyvtárként fő eladatának tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra.

 

Ennek érdekében a könyvtár a gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával és a könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatja:

 • a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását;

 • az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését;

 • a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást;

 • az irodalom és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését;

 • Diósberény és a környék természeti értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi és néprajzi hagyományainak, turisztikai látnivalóinak megismerését és bemutatását;

 • a szabadidő hasznos eltöltését.

A kitűzött célok megvalósítására törekedve:

 • a könyvtár hatékony szolgáltatást kíván nyújtani - megkülönböztetés nélkül - mindenkinek, aki itt lakik, dolgozik, tanul és igénybe kívánja venni a könyvtári rendszer lehetőségeit;

 • gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja;

 • gyűjti a helyismereti információkat és dokumentumokat;

 • hozzájárul az egész életen át tartó tanuláshoz;

 • lehetőséget kínál a szabadidő hasznos és kulturált eltöltéséhez;

 • segíti az esélyegyenlőséget az információhoz való hozzáférés terén;

 • hozzájárul a kulturális értékek megőrzéséhez, közvetítéséhez;

 • gondoskodik a nemzeti és etnikai kisebbségek könyvtári igényeinek kielégítéséről;

 • a könyvtár a találkozások háza is: inspiráló, motiváló, vendégszerető. Nyitva tartása során lehetőséget biztosít találkozásokra, kommunikációra az egyéni és közösségi igényeknek megfelelően;

 • a könyvtár irodalmi, kulturális helyszín. Elkötelezettje Diósberénynek és környékének;

 • a könyvtár az állampolgári lét megélésének fontos színtere, szociális intézmény is, a növekvő arányú hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kulturális és mentális segítője;

 • segíti az oktatási intézmények oktatási-nevelési célkitűzéseinek megvalósítását az olvasás és tanulás műhelyeként.


A könyvtár használata során ingyenesen vehetők igénybe a következő szolgáltatások:

 • a könyvek kölcsönzése (egy hónap a kölcsönzési határidő);

 • a könyvtár látogatása;

 • a katalógusok használata;

 • a könyvtári tájékoztatás és segítségnyújtás igénybevétele;

 • a kézikönyvek használata és a hírlapolvasás.

Térítésért végzett szolgáltatások:

 • Internet és számítógép használat;

 • Fénymásolás;

 • Nyomtatás;

 • Könyvtárközi kölcsönzés (a dokumentum visszaküldésének költsége).

A klasszikus könyvtári szolgáltatások mellett lehetőség van számítógép és Internet-használatra is. (3 db. számítógép)

 • Népszerűek és látogatottak a Téli könyvtári esték keretében szervezett előadások is.

Hírek:

Felújítás

A diósberényi önkormányzat az Önkormányzati Minisztérium pályázatán 5 millió Ft. támogatást kapott a könyvtárnak is helyet adó óvoda épületének felújítására. A támogatásból az ablakok cseréje történt meg február elején. Az időjárás javulásával az épület hőszigetelt homlokzatcseréjére kerül sor.

 

Nyitva tartás:

Kedd: 18:30-20:00

Szerda: 08:-11:00

Péntek: 18:30-20:00

Diósberényi könyvtár 1
Diósberényi könyvtár 2
Az épület a renoválás előtt
Renoválást követően
Ament Éva előadása
Ament Éva előadása