The library usage policies

USING THE LIBRARY – RULES

The
following rules should be followed in order to protect documents and the
readers’ rights.

Data for enrolment: name,
mother’s name, place of birth, date of birth, address, identity card number,
telephone number, one parent must stand security for children under 14. (The reader is obliged to notify the
institute about data change.)

Enrolment
fee:
1000
Ft / year

Retrieving lost library cards: 100,- Ft

Enrolment is valid for 365 days from the day of enrolment.

Enrolment is free:

- under the age of 16 and over the age of 70

- for the members of the Tamási Pensioners’ Association

- for the disbled, the blind and partially sighted people

- for those who have valid library cards on the micro-regional site

Those entitled for 50% discount:

 

 

50%-os kedvezményre jogosultak:

- 16 év feletti érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők

- A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. hatálya alá
tartozó személyeket ugyanazok a kedvezmények illetik.

 A könyvtárhasználót ingyenesen
illetik meg a következő alapszolgáltatások:

a./ a könyvtár látogatása

b./ a könyvtári gyűjtemények helyben használata:

- olvasótermi kézikönyvtár

- folyóirat olvasó

- helyismereti gyűjtemény

- könyvtári tájékoztatás

- az állományfeltáró eszközök használata

- közhasznú információs adatbázis

c./ könyv-, CD-,
DVD kölcsönzés könyvtári tagok számára

d./ Számítógép használata
A számítógépet csak a 14. életévüket betöltött, legalább a középiskola 9.
évfolyamán tanuló, a felnőtt könyvtárba beiratkozott olvasók használhatják

Téritési díj: fél óra ingyenes a könyvtári tagok számára,  majd minden megkezdett fél óra 100,- Ft.

Részben
kölcsönözhető állomány:
(zárástól nyitásig)

a./ olvasótermi dokumentumok egy része

b./ diáksarok: 1 hétre

Nem kölcsönözhető
állomány:

a./ olvasótermi
kézikönyvek, szótárak, lexikonok

b./ helytörténeti anyag

c./ CD-ROM

A dokumentumok
kölcsönzési ideje: 30 nap

 DVD, folyóirat,
video, CD kölcsönzési ideje: 7 nap

Előjegyzés kérhető

Térítéses szolgáltatások:

                         Fénymásolás:       Nyomtatás:             Színes:

A/4-es oldal:            15 Ft                  30 Ft                  100 Ft

A/3-as oldal:            25 Ft                   ----                    150 Ft

Egyebek a
kölcsönzéssel kapcsolatban: 

- kölcsönzési idő legfeljebb 30
nappal hosszabbítható késedelmi díj: 10 Ft/ nap/ dokumentum

- kötelező irodalmat nem hosszabbítunk

- csak saját névre lehet kölcsönözni

- az elveszett vagy megrongálódott dokumentumot mindenkori értékén kell
megtéríteni.

A könyvtárhasználati előírásokat
megszegő, viselkedésével az olvasóközönséget zavaró látogatókat eltilthatja az
intézményvezető.