Blogok

KÖLTÉSZET NAPJA

 

 

Meghívó

Szeretettel meghívjuk a Honismeret napja
idei rendezvényeire


Programok:
Bél Mátyás és munkássága – előadó: Czompó Márta könyvtáros
Szülőföld, helytörténet, tudomány – előadó: dr. K. Németh András régész, muzeológus,
                                                                       a simontornyai Vármúzeum igazgatója

Helyszín: Könnyü László Városi Könyvtár
Időpont: 2012. március 23. 10.45

Szótárak a kistérségbe

Könyvtárunk a „Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázaton” 25 db szótárt vásárolhatott 129. 750,- Ft értékben a Tinta Kiadótól 50%-os támogatással. A kiadványok nyolc kistérségi szolgáltatóhely: Fürged, Ozora, Újireg, Szakadát, Varsád, Kalaznó, Iregszemces, Mucsi állományát gazdagítják.

Lezárult a TÁMOP 3.2.4 projekt

Október 30-án lezárult a TÁMOP 3.2.4/ 08/01-20009-0018 „Tudásdepó – Expressz” A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében. A pályázatra létrejött hattagú konzorcium mindösszesen 47.800.000,-Ft támogatást nyert el.

A 2010 májusában induló projekt egyik legjelentősebb eleme a kistérségi elektronikus katalógus kialakítása. Ez azt jelenti, hogy elkészül 32 könyvtár ( Tamási és 26 szolgáltatóhelye, Gyönk , Simontornya, Felsőnyék, TONIEPSZ Székhely Intézmény, TONIEPSZ Gimnázium) állományának visszamenőleges feldolgozása elektronikusan, a SZIKLA-21 integrált könyvtári szoftverrel. Számokkal érzékeltetve: a tamási könyvtár kb.47.000, a kistérségi szolgáltatóhelyek: kb. 100.000 rekord bevitelét vállalták a projekt keretében..

A projekt keretében valósult meg a 120 órás angol nyelvoktatás a tamási és a kistérségi szolgáltatóhelyek könyvtárosainak, számítógép használói képzés 20-40 órás kurzusokban, könyvtárosok szakmai tudásának fejlesztése.
 Minden partner részére kéthetente frissülő, vakbarát, Web 2.0-ás interaktív könyvtári portált fejlesztettünk ki a könyvtári szolgáltatások elérhetőségének biztosítására magyar, angol és német nyelven.

Az olvasáskultúra fejlesztését szolgálja a havi 2 könyvtári rendezvény feltételeinek biztosítása. Olyan neves előadók, írók jutottak el ebben az időszakban hozzánk, mint:
Berecz András, Nagy Bandó András, Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely, Figura Ede, Meister Éva, vagy a Kosbor Trió.

 Jutott a támogatásból a korszerű könyvtári környezet kialakítására olvasóbarát, akadálymentes bútorokkal, és a marketingeszközök bővítésére.

Könyvadományok

A közelmúltban két Tamásihoz kötődő magánszemély értékes könyvadománnyal gyarapította könyvtárunk állományát. A nemrég elhunyt Dr. Kálnai Ibolya, aki korábban pótolhatatlan helytörténeti dokumentumokat juttatott el hozzánk, mintegy 140 kötetet, Kimmel István, miniszteri tanácsos 120 kötetet ajándékozott az intézménynek. Köszönjük!

Tartalom átvétel