A könyvtár használati szabályzata

A dokumentumok védelme, illetve a
könyvtárhasználók jogainak érvényesülése érdekében a használat feltételeit az
alábbi szabályzat tartalmazza.

A beiratkozáshoz szükséges adatok: név, anyja neve, születési hely,
idő, lakcím, személyi igazolvány száma, elérhetőségek, 14 éven aluli gyermeknél
az egyik szülő kezessége. (Az adatok 
változásáról az olvasó köteles tájékoztatni az intézményt.)

Beiratkozási
díj:
1000 Ft / év

Az elveszített olvasójegy pótlása : 100,- Ft

A beiratkozás a beiratkozás napjától számítva 365 napig szól.

A beiratkozás ingyenes:

- 16 év alatt és 70 év felett

- a Tamási Nyugdíjasok Egyesülete tagjainak

- a mozgáskorlátozottak, vakok-és gyengénlátók részére

50%-os kedvezményre jogosultak:
- 16 év feletti érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők
- A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. hatálya alá
tartozó személyeket ugyanazok a kedvezmények illetik.

 A könyvtárhasználót ingyenesen
illetik meg a következő alapszolgáltatások:

a./ a könyvtár látogatása

b./ a könyvtári gyűjtemények helyben használata:

- olvasótermi kézikönyvtár

- folyóirat olvasó

- helyismereti gyűjtemény

- könyvtári tájékoztatás

- az állományfeltáró eszközök használata

- közhasznú információs adatbázis

c./ könyv-, CD-,
DVD kölcsönzés könyvtári tagok számára

d./ Számítógép használata
A számítógépet csak a 14. életévüket betöltött, legalább a középiskola 9.
évfolyamán tanuló, a felnőtt könyvtárba beiratkozott olvasók használhatják

Téritési díj: fél óra ingyenes a könyvtári tagok számára,  majd minden megkezdett fél óra 100,- Ft.

Részben
kölcsönözhető állomány:
(zárástól nyitásig)

a./ olvasótermi dokumentumok egy része

b./ diáksarok: 1 hétre

Nem kölcsönözhető
állomány:

a./ olvasótermi
kézikönyvek, szótárak, lexikonok

b./ helytörténeti anyag

c./ CD-ROM

A dokumentumok
kölcsönzési ideje: 30 nap

 DVD, folyóirat,
video, CD kölcsönzési ideje: 7 nap

Előjegyzés kérhető

Térítéses szolgáltatások:

                         Fénymásolás:       Nyomtatás:             Színes:

A/4-es oldal:            15 Ft                  30 Ft                  100 Ft

A/3-as oldal:            25 Ft                   ----                    150 Ft

Könyvtárközi kölcsönzés: Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár állományából ingyenes.
                                       Más könyvtárból megkért dokumentumok térítési díja 700 Ft.

Scannelés: 100 Ft/ oldal 
Egyebek a
kölcsönzéssel kapcsolatban: 

- kölcsönzési idő legfeljebb 30
nappal hosszabbítható késedelmi díj: 10 Ft/ nap/ dokumentum

- kötelező irodalmat nem hosszabbítunk

- csak saját névre lehet kölcsönözni

- az elveszett vagy megrongálódott dokumentumot mindenkori értékén kell
megtéríteni.

A könyvtárhasználati előírásokat
megszegő, viselkedésével az olvasóközönséget zavaró látogatókat eltilthatja az
intézményvezető.